selah

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ako to vidím ja, 2. Polemika o pravde

Dlho som rozmýšlal, čo Ti odpísať. Úprimne Ti poviem, že vôbec som nemal a nemám chuť doťahovať sa a filozovať, a ani to nemienim robiť. Poviem Ti, čo mám na srdci, nebudem sa však držať Tvojich otázok, naopak – skúsim ti napísať to, čo potrebuješ počuť a nad čím sa potrebuješ zamyslieť, inak nespravíš žiaden správny krok k pravde.

Takže... najviac ma z Tvojho emailu zaujali tieto Tvoje slová:

„Ved to je.. nemozne, ci nie? Boh nikoho a nic neodsudzuje, ved vsetko je Jeho stvorenie, ako by mohol odsudzovat cokolvek zo svojho vlastneho stvorenia..? On je predsa dokonaly. Ved nerobi chyby..“

...a možno o tom ani nevieš, ale na tomto Tvojom presvečení stojí a padá celý Tvoj život. Vopred ťa prosim o odpustenie, pretože budem veľmi úprimný a priamy a miestami môj súd bude asi veľmi bolieť.

Hovorím „môj súd“, pretože to je prvé, čo ti chcem vysvetliť, čo vlastne súd je, ty to totiž vôbec nevieš. Keby si vedela, milovala by si súd.

Nebudem sa opakovať a písať, čo som už napísal, prečítaj si najskôr pozorne môj dávnejší článok Sloboda súdiť, v ktorom jasne vysvetľujem, že súd je činnosť, ktorú – či už vedome alebo nevedomky – robíme denne. Musíme to robiť, potrebujeme to robiť, aby sme sa vôbec mohli rozhodovať v živote.

Podstata každého rozhodnutia spočíva v súde, v rozsúdení pre a proti, v posúdení príčin a dôsledkov rozhodnutia. Každé rozhodnutie robíme na základe súdu.

Súd nie je nič zlé. NESPRAVODLIVÝ súd je zlý.

Sú veci dobré a sú veci zlé. Tie zlé su častokrát prekrútením tých dobrých.
Jedlo je dobré, obžerstvo zlé; milovanie s manželským partnerom je dobré, smilstvo, promiskuita a pornografia sú zlé.

Pozri sa na peniaze: samé o sebe nie sú nič. Sú len prostriedkom k zaobstaraniu si vecí, ktoré sa dajú za ne kúpiť. Nie je hriech mať veľa peňazí, ale je hriechom milovať peniaze. Z lásky k peniazom dokážu robiť ľudia veci, ktoré sú zlé.

A takto je to aj so súdom. Súd je prostriedok. Súd sám o sebe nie je dobrý ani zlý, jeho charakter mu dáva to, či je spravodlivý alebo nespravodlivý. Súd sám o sebe je však nielen dobrý, ale aj potrebný NÁSTROJ na získanie správnych informácií, vedomostí, nasmerovania, na spravenie správnych rozhodnutí, a pod.

Potrebujeme spoznať dobrý, spravodlivý súd. Takže je namieste otázka - aký súd je spravodlivý?

Z nečistého nič čisté nevzíde. Z trnky nebude hrozno a z bodliaka jablká. Ani zo psa slanina, ani z vlka baranina. Každé semeno vydáva úrodu podľa svojho druhu, to je proste fakt.

Prečo to hovorím? Pretože na zemi niet ani jediného človeka, ktorý by sám dokázal byť spravodlivý. Každý jeden človek vo svojej podstate je zlý.
Iste, teraz namietneš, že dobrý Boh nestvoril človeka zlého, takže človek nemôže byť zlý. A presne v tom je tvoj omyl.

Boh nestvoril zlo. Boh stvoril MOŽNOSŤ zla. Ak by túto možnosť nedal, človek by nebol slobodný. A Boh stvoril človeka slobodného – so slobodnou vôľou, s možnosťou rozhodnúť sa pre zlo, pre neposlušnosť, pre hriech, a tak pre smrť.

Chceš snáď popierať hriech? Pozri si večerné správy, započúvaj sa do ohovárky ľudí okolo seba, každý hľadá vlastný prospech, ak len nehľadá Božie veci. A ešte aj mnohí z tých, čo sa tvária zbožne, sú pokrytci, ktorí sa pretvarujú.

Vieš, to tajomstvo je v tom, že prakticky povedané, to nie Boh odsudzuje ľudí na večnosť v pekle. Pravdou je, že sa odsudzujú sami! Sami spravili súd – a rozhodli sa neuveriť Bohu.

A tak aj ty – sama vykonávaš súd nad tým, či Bibliu nadiktoval svojim zbožným Boh, alebo ju niekto svojvoľne upravoval. Nepýtaš sa ŽIVÉHO Boha, aby ti to vysvetlil On, sama si urobila ten súd. Ale keďže nie si spravodlivá, tvoj súd nemôže byť spravodlivý. A na Jeho názor sa Ho nepýtaš...
Tak koho je to súd? Sama sa odsudzuješ.

Vieš, Boh je veľmi priamy. Na drzovku zostúpil medzi nás, aby sa nám dal spoznať. A mnohí z tých, čo ho videli na vlastné oči, spravili svoj súd o tom, či je Boh alebo nie a – neuverili v Neho.

Tento Boh, keď bol v tele, keď sa stal človekom Ježišom Kristom, absolútne totalitne povedal: Ja som pravda a cesta a život. Už len keby toto jediné povedal, ak to odmietneš, spravila si vlastný súd.
Ak je On pravda, nemôže byť pravdou to, čo hovoril Mohamed, ani to, čo hovoril Budha, ani nič iné z úst nikoho iného.
Ježiš totiž v tej istej totalitnej autorite dodáva: nikto nepríde k Otcovi, iba cezo mňa!

Všetci ľudia, ktorí kedy hlásali nejaké vieroučnú náuku, zomreli. Prečo by som im mal veriť? Kto mi potvrdí, že je pravdou, čo hovorili?

Lenže Ježiš nie tak. Na drzovku vyšiel zo smrti, ožil, a znova sa prechádzal medzi ľuďmi. A potom, čo vystúpil späť na nebesia, poslal svojho Svätého Ducha, živú osobu, ktorá vie rozprávať.

Na Neho sa obráť a spýtaj sa Ho, Boh je živý, vie rozprávať, ako sa veci majú. A ak Ho aj nedokážeš počuť pre veľký hluk v tvojom srdci, ak sa Ho úprimne začneš pýtať a hľadať Jeho hlas, uprace všetky veci a situácie v tvojom živote tak, aby ťa k tomu doviedol, aby ťa pripravil na to. A bude k tebe hovoriť.

Nuž, ale keď sa Ho nepýtaš, On sa vnucovať nebude. Poznám ľudí, ktorí sú takí zabetónovaní vo svojich názoroch, že som počul aj vyjadrenia typu „uverím, keď tu teraz predo mňa padne z neba novučičký mercedes!“ Vieš čo? Neuverili by ani tak!
Povedali by wau, sadli by do neho, naštartovali a odjéchali ďalej po svojich cestách.

Človek potrebuje niečo k tomu, aby započul Boha. Potrebuje vedieť, že bez Neho je stratený. Potrebuje spoznať svoju biedu, inak k Nemu nebude volať kvôli Bohu samotnému, ale kvôli sebe.

Pravda sa ti nedá spoznať, ak jej nie si ochotná dať váhu, aká jej náleží. Ona sa ti nedá zneužiť na to, aby nasýtila tvoj nadutý intelekt. Pravdu nemôžeš vlastniť, naopak, ona si nárokuje na to, aby si sa jej odovzdala ty.

Ježiš je Pán, kým Ho nezačneš hľadať ako Pána, nedá sa ti spoznať. Kým budeš chcieť len spoznať o Bohu pravdu, si ako Herodes, ktorý tiež chcel vidieť to dieťa, ktorého narodenie sprevádzala hviezda, len kvôli sebe. Chcel s Ním naložiť tak, ako by sa jemu samému páčilo. Nebolo mu to dovolené.

Kým si myslíš, že pravda je tu pre teba, budeš blúdiť. Ty si stvorená pre pravdu, aby si ňou žila, dýchala, hlásala ju, zachraňovala ňou stratených a zúfalých.

Načo ti je pravda? Čo s ňou chceš urobiť? Chceš, aby ti slúžila? Chceš ju mať akoby v talóne a keď sa ti to hodí, tak ju vytiahneš, a keď by to malo byť nepríjemné, tak ju schováš? Zabudni!

Nie Boh ťa súdi, sama sa odsudzuješ. Ty sama odsudzuješ Bibliu, že nie je Božie slovo, keď si z nej vyberáš len to, čo ti je milé, ty sa staviaš do autority nad ňu, nedovolíš jej, aby sa postavila do autority ona nad teba – ak je Biblia pravdivá, a ona je, tak práve preto v nej nemôžeš nájsť vodítko k pravde, pretože tak sama dosvedčuješ, že takto isto sa chceš správať k pravde samotnej – k Ježišovi. Sama rozhodovať, do čoho ti v živote On bude môcť hovoriť a do čoho nie. Nehľadáš Ho ako Pána, ale ako sluhu.

Biblia je pravdivá, nikto ju nezmenil. Ak by ju mali moc zmeniť ľudia, napríklad tí vo Vatikáne, tak by to už dávno urobili a v Biblii by sa nenašlo nič, čo je proti ich učeniu. A že o tom píšem článkov, čo hlásajú proti Biblii...! A nielen ja.
Ako veľmi mnohí ľudia by radi zmenili Bibliu a nemôžu. Snažia sa ju vysvetľovať krížom krážom tak, aby si poobhajovali svoje lži, ale iné pasáže Biblie ich usvedčujú z klamstva. A nemôžu a nemôžu spoznať pravdu, pretože sa správajú tak isto ako ty.

Zabudni moja. Niet inej cesty okrem Ježiša.

Ježiš Kristus je koreň všetkých svárov medzi všetkými náboženstvami a tými, ktorí Ho milujú. Celé kresťanstvo je o Ježišovi, nie o človeku. Kým nedáš Bohu slobodu, aby ti prekopal srdce a názory, nemôžeš spoznať slobodu pravdy.
Kým sa spoliehaš na svoju spravodlivosť, nemôžeš spoznať Jeho spravodlivosť.
Kým sa spoliehaš na svoju múdrosť, nemôžeš spoznať tú Jeho.
Pretože sa staviaš za pána nad Neho. A On sa ti nebude vnucovať.

Chceš počúvať lži a démonov? Môžeš. Máš slobodu to robiť, pretože Boh ti dal tú slobodu. Ale od spravodlivosti si slobodná, si mimo nej, nepatríš jej. Lebo si sama nad sebou vyniesla súd.

Nie Boh ťa odsudzuje.

(Iba) Boží súd je spravodlivý.

Takže ono to vôbec nie je polemika o pravde, ale o panstve. O tom, kto je Pán.

Ak neuveríte, že JA SOM (hebr." Yahveh, teda Boh), umriete vo svojich hriechoch, povedal Ježiš.

(selah)

Ako to vidím ja | stály odkaz

Komentáre

 1. Selahu,som asi určite iný.
  Preferuješ Ježíša, a kde ostal Boh, čo nás stvoril a jediný nás môže súdiť? Odsúdil aj svôjho syna! Utopil hriešnikov, ktorí v neho prestali veriť.
  Zamieňaš Jeho syna za Boha Jediného, Stvoriteťa lidských bytostí. Beze studu. Tak jako ostatní obetovali Jemu svojich synov, i On obetoval svôjho.
  Ste hriešnici, potencionálni vyznavači Satana. Zabudli ste, kto je pravý Boh.
  Neukecáš to. Szn neni Boh. Boh je jeden. Nezamenitelný. Všetko iné sú drísty papežencô.
  Ježíš stvoril svet? Ježíš je vykúpením?
  Lžete, Satanisti. Zaprodali jste Boha Jediného za Jeho syna!Nebudiž vám odpustené!
  Chcete nahradit sznom Jeho Otca? Do pekelné výhne s vami!
  Bezbožníci!
  Tu dnes čarodejnice a čarodejové mají majáles, ani se nestydí, na koštetech lietajú, čiernu mágiu a uhranutie, woodoo hlásajú, na hranici s nimi!
  Boh je strestá, tomu verím a budu nápomocen. Už vím o pár Satanistech, čo lovia na netu.
  Patríš mezi nich. Rádoby hlásat slovo Boží. Víru preniesť y Boha na Jeho syna.Ale skončíte v ohni Armagedonu, falkešní učtívačI !
  V tom nám pomáhej Boh!
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 2. Na drzovku
  nazdar Mito, rad Ta tu znova vidim. :) na zaklade Tvojho komentara (23.08.2010 06:52) pod Selahovym clankom http://selah.blog.sk/detail-herezy-a-pravda--3.-napominanie.html?a=7a1cdcab049de009a62da56122de0270 som si uz myslel ze si sa od nas nadobro zdekoval. chcem sa Ta spytat, ehm, len tak pre istotu, to aj mna povazujes/ zaradujes medzi - ako pises tu v svojom komentari -, Satanistov co tu lovia na nete?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 3. Robertine, proč na drzovku?
  Ano zařazuji, ale to neznamená, že se nemohu mýlit. Každý,kdo nadřazuje Syna nad Otce, je spojenec Satana. Syn Otce života, jediného Boha, je pomýlený Satanem. Kdo rozhodl o údělu Ježíše?
  Proč? Vzýváš Ježíše, údajného syna Božího. Zapomněli jste na Boha, Otce!
  Budete pykat. Víte, kolik synů museli obětovat na světě širém otcové, aby si Boha usmířili?
  Hemžílo se tu čarodějnicama na košťatech, Pánú Světa, Vyvolenými.
  Kriminálníkama, co uhranou slabých, co je postihla životní osobní tragédie. Volavek, co Tě vyspovídaj, kde bydlíš, jak jsi na tom, kriminálníci , ovládající černou magii. Budou spáleni, budou eliminováni,ezoterici, nahrazující Boží záměr uřknutím. Musí býti eliminováni všemi prostředky.Páni světa, magoroři, co když maj fet, tak nad ně není,Propagátoři manter a azijských manipulací mysli.
  Lidé z nebe, Abú kreténi,co ve středo evropském prostoru nemají co dělat.
  Jsem demokrat.
  Když, tak ať jdou do Pákistánu, Tibetu a huhlají své mantry. Ať si tam zdechnou na na co chtějí.
  Ale tu nemají co dělat.
  Tu věříme v Boha Jediného, jsem na straně ortodoxního židovství.
  Bude válka veliká.
  A já budu v první řadě.
  Tak tolik. Kdo zaměňuje Boha za syna, je odsouzen k Jeho hněvu.
  Nejsem Jehovista, tii mne nesnášejí, jsem Husita.
  Za pravdu, za Boha, hrrrr na ně! Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!
  Bůh je s námi.
  Ahoj a mnoho štěstí v poslední bitvě. Snad se dostaneš mezi uščetřených. My nejsme vrazi.
  Ahoj!
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 4. Majster a jeho stúpenci
  Husiti mozno - neviem -, boli taki ako pises. ale o Husovi som videl dokumentarny film a pochybujem velmi ze aj on by bol hrrrr na ně! - A co sa mojej osoby tyka, krivdis mi: Ja mam len svoju rozpravocku o cloveku - vid moj komentar (31.08.2010 13:34) DONKICHOT pod Selahovym blogom http://selah.blog.sk/detail-nenavideny.html?a=c4396acc16cf0890d809cf7a7673cb3b -, na ktoru ale Ty nereflektujes. a Selahovi je tiez cudzia, tak sa mi vidi... A na drzovku preto lebo (napr aj v Lcmg) som sa dal spoznat a ako do dopadlo: logica-Memorandom !! ti takzvani ludia su kurvi ukazkove -.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 5. Robertine, Ty Boží bojovníky degraduješ na Don Chichoty?
  Neděláš dobře. Bůh je pouze jeden. Jeho Syn je Jeho Syn, ale né Bůh!
  Jste potencionální spřeženci Antikrista. neuznáváte veřejně Boha Otce, Stvořitele, nahrazujete jej falešnou vírou v Jeho syna, kterého nechal umřít na kříži.
  Né pro naše hříchy, pro Jeho nadutost,pro jeho přesvědčení, že On je více jako Jeho Otec.
  Budete strestáni rukou pravého Boha, Otce Stvořitele!
  Bůh vám odpusť, hříšníci!
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 6. Nie,
  nedegradujem. Takych androidov ako ja bude zvysok ludstva vzdy povazovat taktrochu za blaznov. ved aj Laco ma vystrihal nech nebojujem s veternymi mlynmi... Pozri repliku 1 na mojom blogu: Kto chce kam pomôžme mu tam [4/5] -.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 7. Robentine, připomínáš mi extra silně, individuum ve vleku.
  Ukaž mi jediného jedince, který by chtěl živořit. Tak nám pomoz!
  Chceme bejt bohatý a zvát celebrity na večeři. Tak se ukaž.
  pomoz nám tam, kde chceme, Ty táraj:-))))
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 8. Neumíš nic.Robertine.
  Kam kdo chce, mu pomůžeš?
  Tak do toho! Cikáni chtěj nový nevybydlený byty, důchodci, co vybudovali rozkradnutej majetek by chtěli žít jako lidi,koupit si kameru a jezdit kamerobvat pyramídy, jako Japonci, nebo Němečtí důchodci, co bojovali proti bolševikovi. Akorát to prosrali, no a co.
  My jsme ti, co spasí vládu imperialistů, překupníků a úplatkářů. Vod toho jsme tu.
  Do času.
  Doufám stále, že chudoba se konečně nasere a pošle ybohatlíkz a zástupce úplatkářů do riti.
  Snad se toho dožiju.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 9. Lidi jsou různí, převážně hovada.
  Mitko, ze chces zvát celebrity na večeři, tak na to Ti vies co... Ja sa snazim pomoct (si) inak: pozri moj blog - http://robentin.hlava.sk/article.php?article=862 -, ZI A NECHAJ ZIT. uz som Ti ho daval do pozornosti ale bud si ho necital alebo nepochopil. Lebo si zrejme rovnako tupy tak ako napokon asi vsetci! A mimochodom, si myslim ze kecas, myslim si ze celebrity mas Ty u riti, takze tym tarajom tu bude asi niekto iny...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 10. Robertine, Ty manipuluješ!
  Nebudunčíst Tvou hlavu. Víš proč? Protože máš možnost se vyjádřit tu a teď.
  Pokora chybí! Na prvním místě jsou bezbranníý lidi! Hrajte si na Mesiáše, dojdete rozhřešení.
  Bohatí versus chudí. jak to dopadne? Tak, jak Bůh předurčil.
  Jsu takové pako, že z tý Aurory vystřelím.
  Původně jsem dělostrůjce.
  A študoval jsem v Rusku. Já a můj brácha.Ten měl šedesát a rozumněl úplně všemu.
  Kradoši se musí podřídit chudobě. Vem si miliardáře v Americe. Naši miliardáři ani náhodou. Rozkradli co se dalo, dokonce majetek našeho dorostu, SSM, teď jsou velicí imperialisti a demokratičtí vykořisťovatelé.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 11. Na lavici obžalovanych
  Mito, len ma tu obvinujes. A za co? Vymyslas si tu o mne chujoviny ale na to co som autenticky zdokumentoval (o svete v akom zijeme) sa ani len nepozries. Ze som na strane onych ludi co sa (proti tym orwellovym sviniam) nevedia branit, to teraz vidiet asi nechces. Ale preco? Kedysi si o mne krajsie hovoril...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 12. Robertine,jsi ve vleku polopravd.
  Buď uznáš, že Bůh je jediný, nebo ctíš Jeho syna.Musíš si vybrat.
  Nebudu Ti do teho kecat.
  Dej si nohy křížem a mumlej mantry, jako mnozí, zde na blogu.
  Toč si mlýnky, vyvěšuj fáborky, uctívej Dalajlámuý,mně je to fuk.
  Kdo nevěří v Boha jediného, matráma to to neustojíš.
  Jsou tu tací, co si mantry vyměňují. Mumláníčka, co vedou k Satanovi.
  Bůh jim buď milostiv. Budou zatraceni.
  Šířitelé černé mágie, čarodějnice a čarodějníci. Schoříte na hranici. Budete strestáni utracením, jako dobztek.
  Tak se staň!
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 13. Miluj svojho blizneho (ako seba sameho)
  Mitko, moj nazor na celu zalezitost okolo toho takzvaneho Boha je (ovela triezvejsi ba priam) ateisticky: pozri bod i-62 (a jeho okolie) na mojom blogu VO VOJNE S NAPODOBENINAMI ČLOVEKA [3/3] - vyhladaj si ho cez funkciu/ kombinaciu klaves Ctrl-F (Find), prosim Ta, nebud taky ignorant, s tymi mantrami si u mna total mimo. a pre svoj omyl ma este preklinas, no dakujem Ti pekne. :) ps: dufam Ti neprepne ako nedavno u nas istemu chlapikovi v DNV - hlasili to aj v zahranicnych TV novinach -, a nezacnes po ulici strielat zo samopalu na vsetko co sa pohne...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 14. Robentone, neboj,
  neprepne mi. Miluji nôž, ale nejsem pszchopat.

  upřednostňuji nůž.Chladné zbraně. Ty jsi docela vystrašenej z bejvalejch průykumáků! Co takhle přijít si skočit do Trenčína. Vemou Tě na tandem.
  Jsem udělal průser, skočil jsem na mojí ředitelku vo leteckým dni. Pozval jsem jí, měl jsem i šampus na záložáku, ale to fouklo, manžel na mrtvici, já ředitelku v náručí. Vona, že, Milo, teď a tady?
  A to nemluvím vo tom, kdy jsem vlítnul do hangáru, kde chystali Blaník.
  Blanickej rytíř:-))))
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 15. My comment
  Mitko, opaet sme raz dodiskutovali...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 16. Robentine, Ty se bojíš vejšek?
  Každej se bojí. Vo tom to je. Adrenalín. Kdo Ti poví, že se nebojí tak kecá.
  hele, ale není nic lepšího než minutová zádržka, nebo votevťít to ve stodvaceti metrech, nebo si dát na držku. Paráda.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 17. Môj (neodborný) posudok
  Ten MY COMMENT som inak myslel (a Ty to velmi dobre vies. Teda aspon si to myslim ze to vies). Myslim ze chapes ze namiesto dajakeho toho komentara k tomu mojmu nazoru na celu zalezitost okolo toho takzvaneho Boha (ktorym pre mna (nepresne povedane) Jezis nebol a nie je) si radsej (ako taky ignorant) hned obratil svoju pozornost na poznamku ohladom toho chlapika so samopalom. To asi preto lebo si uvedomujes ze vystupujes/ utocis tu na mna tak akoby si mal (v tom jeho rieseni problemu so svojimi susedmi) k nemu velmi blizko. Hovoris ze psychopat nie si a teda svoje vyhrazky nemyslis vazne. Ty tu vlastne len tak taras (ako je uz Tvojim zvykom). Odhliadnuc od toho ze si skoleny armadou (a pochvalujes si to) sa tu prezentujes ako vcelku bezny clovek ktory uz ma toho zlo-dejstva naokolo plne zuby. Dokazal by si so mnou diskutovat k tejto veci?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 18. Kolik máš rokov strávených ve školských laviciach, Roberntine?
  To, co iní vyštudovali za devať rokov, mne trvalo cez dvacat.
  Netrvám na ničom, lebo viem, že to je o ničom. Buď vieš, alebo nevieš.
  To je Tvoj prípad.
  Dám Ti jednu otázku.
  Verím v Boha, né v Jeho syna.Přestaň balamutit lidi na blogu a diskutuj o tom, co lidi tíží. Bůh to není.
  Je to skurvenej imperialista! Kterýmu celá naše garnitúra leze do prdele!
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 19. Nový začiatok
  V skolskych laviciach som stravil 8 rokov na zakladnej skole + 4 na strednej priemyselnej skole elektrotechnickej + 5 na matematisko-fyzikalnej fakulte univerzity komenskeho (ktoru som tiez skoncil) a to je dokopy 17 rokov. A teraz k tej jednej (ci vlastne v poradi druhej) otazke (ci vlastne k tomu imperativu) - CO LIDI TÍŽÍ -:

  Bůh to není. Je to skurvenej imperialista! Kterýmu celá naše garnitúra leze do prdele!

  Ano, suhlasim s Tebou, a medzi jeho metody patri aj napr take logica-Memorandum, vies o com hovorim?

  Ak nie, pokojne to priznaj, rad Ti ozrejmim ze na blogu sa snazim diskutovat akurat o tom co Ta trapi.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 20. Tak milášku, na matfzzu UK, teda University Karlovy, jsem byl.
  Třináct senestrů. Dostaly mně kvarky. V tý době se dost dobře nevědělo. co to je,já že tak si dám ještě jeden ročník. Možná se to do tý doby dovíte.
  Nechtěj se se mnou pasovat, co se tejče vydělání. Prohraješ, a to já nechci. Chci bejt normální.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 21. synchronizacia
  Napisal som ze na blogu sa snazim diskutovat akurat/ prave o tom co Ta trapi. Preco pises ze nechtěj se se mnou pasovat co se tejče vYdělání. To ma byt preklep, myslel si vZdelani, ze? - ako Ta ale napadlo ze sa chcem s Tebou v tomto pasovat? Ved ja chcem s Tebou diskutovat o tom co ludi trapi!
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 22. Čo ľudí trápi
  povedane Lacovymi slovami: - replika 29 v dialogu KTO CHCE KAM POMôŽME MU TAM [4/5] na mojej stanke tu na tomto blogovisku -:

  > Robo,
  > ja by som niečo také:
  >
  > ' Vy fasisticko komunisticke svine!
  > ' Takto si vy vazite slobodu ktoru tu mate?!
  > ' Fuj, hanba vam!
  > ' Vy spiny!
  >
  > najradšej písal každý deň
  > aby si to poriadne zapamätali
  > ale myslíš že by to niekde
  > zverejnili?
  >
  > Jedno východisko ešte je: ovešať sa transparentmi
  > a chodiť takto po meste, ale čo myslíš
  > pomohlo by to, podporil by ma v tom niekto?
  > Hneď Ti aj odpovedám - nikto.
  > A ešte by niektorí hovorili: blázon,
  > čo chce tým dosiahnuť?!
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 23. Roberntíno a postgraduální studium máš?Já mám.
  Krizovek manažment. To kdyby byla vojna veliká.Abych mohl řídit fabriku, kde se teď sice vzráněj propisovačky, ale by se patrony dělali.
  Jsem debil, už jsem to vo sobě napsal.
  Co říkáš na teorii chaosu? Je to vědní disciplína, kdyby jsi chtěl vědět.A moc in.
  A v ní jsem nejsamlepčí.Jarda z Líní mi svého času, že Ty magore, Ty mne připravíš vo všecko!
  Nepřipravil jsem ho vo všecko, přeložili mně do Prahy, na ministerstvo. Potom na Slovensko, založit slovenskou samostatnou armádu,dokonce jsem byl vedoucí katedry, ty bláho,tam samí PVOS, s elektronickým vzděláním, já jim, že koukejte se a zahodil jsem kudlu do tabule na pedagogickém srocení.
  Čuměli.
  Studenti válečné akademie mne milovali. Protože jsem jim vysvětlil. Doufejte, že jste tu promarnili čtyři roky zbytečne.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 24. K téme prosím
  Nemam - ale to doufam lidi netíží...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 25. Netíží ale skončíš na kťíži.
  Proč se stydíš za vzdělání? Američani maj univerzity místo střední školy,m nenajdou Evropu na mapě. ale jsou na sebe hrdí.,Kdzž dal náš neuverzitní rotmistr přes držku jejich instruktorovi ve Fort Bragu, tak zjistili, že mimo Ameriku dostanou přes držku. Měli to pochopit dřív. Už po Korejji.Proserou všechno co se dá.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 26. (preklep: na kříži.) a to je smutné
  Nechceš bejt blbej, nechceš bejt na smích, nechceš bejt vůl. - http://mito.blog.sk/detail-napsal-jsem-clanek.-zase-do-perexu.-jsem-debil..html?a=349c7314da68fa20c85ca062ed85a5cf -, Ale jsi, promiň.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 27. Robentine, konečne si se vodvázal :-))))))
  Tak jsem to dokázal, inteligente! Jsem sjôprovej! Jóooo:-))))
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 28. Pane postgradualisto,
  akoze od coho k comu som sa vodvázal? - Jsi sjôprovej, to co je? - Co si dokazal? - O co Ti ide?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 29. O nic, jenom jsem Tľ dokázal vytočit, Ty brďo. To je fajn, né?
  Jsem na to stvořen:-)))) Říkali mi, že jsem svým spůsobem jedinečný.
  Nevím přesně jak to mysleli.
  Ale Dalajlámu vytočím do pěti minut:-))))Rozhodím mu čakry takovým spůsobem, že až.
  Minule, vyskytnul jsem se u Zelenýho stromu, to je v Praze, cestou na Staroměstský náměstí. Tam jsi mne vzhlídli Krišnovi přívrženci. Hele, u teho si měl bejt!
  To bylo maso!Raději ani nejdu do podrobností, protože ze sebe servali oranžový cáry, já jsem teda byl na nuda pláži v NDR, se setřenicí, celej sem se spálil na zádech, vona furt vopruzovala, že votoč se na záda, už máš celý záda spálený. Určitě, akurát. Já se Ti tu budu oné. Řeknu to na Tebe doma.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014