selah

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Herézy a pravda, 3. Napomínanie

Najčastejšie citovanou pasážou z Písma k téme napomínanie v cirkevnom spoločenstve je bezpochyby:


Mt 18.15-17:Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata; ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. Ak ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru; ak neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohan a colník.

Nádherné. Ak tvoj brat (alebo sestra) zhrešil, choď s kožou na trh a postav sa mu z očí do očí, neohováraj ho poza jeho chrbát, porozprávaj sa s ním medzi štyrmi očami. Písmo na iných miestach upresňuje AKO ho treba napomenúť. Napríklad: nehľadieť na neho cez brvno vo svojom vlastnom oku, nekárať ho za to, čoho sa dopúšťam sám, a možno aj vo väčšej miere.

A na inom mieste je azda najvýstižnejšie odhalený správny postoj: umývať mu nohy, nie hlavu. Pokoriť sa pred ním, nevyvyšovať sa nad neho. Očisťovať jeho „chodenie“ vo viere, nie ponižovať jeho myslenie. Slabších vo viere a ujímajte a nie aby ste posudzovali jeho zmýšľanie, hovorí Písmo. Alebo: ak si myslíš, že stojíš, dávaj pozor, aby si nepadol aj ty.

Napomínať ho s túžbou získať ho pre Krista, nie zosekať ho kvôli jeho hriechu. V gréčtine sa slová napomenúť a povzbudiť dajú prakticky zamieňať. Účelom napomenutia má byť priviesť človeka ku Kristovi, nie ku pokániu. Častokrát, keď sa snažíme človeka usvedčiť z hriechov (čo je práca Ducha Svätého a nie naša), spôsobujeme akurát to, že sa zatvrdí, pretože ho pozraňujeme. Božie usvedčenie je ale radikálne iné. Vždy, keď mňa Boh usvedčil z hriechu, tak mi zároveň dával mocne prežiť aj to, že ma miluje a prijíma bez ohľadu na to, aký som. A to ma vždy zlomilo.

Mám skúsenosť, keď ma raz prišiel napomenúť jeden manželský pár za to, ako som vystupoval v spoločnosti, čoho svedkami boli. Nebolo to vôbec príjemné počúvanie. Ale Pán mi dal milosť, aby som sklopil uši a mlčky počúval. A nakoniec v srdci uznal, že to bolo naozaj tak, ako mi hovorili.

Niekedy ten, koho napomíname, nedokáže prijať tvrdú pravdu, ktorú sme mu priniesli. A tu by som podotkol, že nie vždy musí byť problém, prečo napomínaný nedokáže prijať napomenutie, vždy na jeho strane. Môže byť, že problém je v tom, AKO napomíname. Možno sme príliš tvrdí, možno vidíme len hriech a prehliadame zranenie, ktoré je koreňom toho, čo ten človek prežíva a prečo koná tak, ako koná.

Preto, keď vás bude niekto napomínať, vážte si tých, ktorí starostlivo volia slová, keď vás napomínajú. Svedčí to o tom, že vás nechcú raniť ale pomôcť vám.

No napriek tomu si myslím, že napomínanie v cirkvi nefunguje celkom tak, ako by malo. Písmo totiž hovorí jednu zvláštnu vec. Vec, kvôli ktorej som začal túto tému:

1Tim 5.20: Tých však, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa aj ostatní báli.

Kontext hovorí o STARŠÍCH vo viere. O tých, ktorých zvykneme v súčasnej podobe zborov a farností nazývať svojimi autoritami. Autority máme karhať VEREJNE!

To je hustá kaša. Ba priam steak, pekne krvavý. Potečie krv! A veru aj tečie. Je X kresťanov, ktorí vám môžu potvrdiť z vlastnej skúsenosti, že napomenúť autority, a nemusí to byť ani verejne, je podľa mnohých starších vzbura.

Pozrite sa na aféry okolo RKC. Je nežiadúce karhať klér za ich hriechy. Stáročia a stáročia všetko ututlávajú.

Ale nehovorím len o RKC.

(Aby ste si nemysleli, že som nejak protikatolícky zameraný. Vôbec nie. To, proti čomu kážem, sú bludy a lži, ktoré sú predkladané bez ohľadu na to, v akej denominácii sa to deje.)

Aj v znovuzrodeneckých zboroch, či už protestantských, evanjelikálnych, letničných či iných, všade je toto podobné a často sa vyskytujúce. Napomínať autority je zväčša prezentované ako vzbura.

Ale povedzte mi potom, ako sa to líši od doktríny o neomylnosti pápeža, keď si nikto nemôže slobodne myslieť a vyjadriť svoj názor, že pastor je mimo Ducha Božieho? A čo keď sa aj mýli? To sa nemôže ani opýtať?

Nuž, tancujeme na tenkom ľade. V článku Autority však píšem, ako tomu verím ja – autority napomínať treba. Ak svedčia proti staršiemu dvaja alebo traja, mala by celá cirkev veľmi pozorne počúvať, čo hovoria.

Ale prečo verejne? Odpoveď na túto otázku zodpovie množstvo iných otázok. Napríklad, prečo autority v dnešnej cirkvi môžu tak manipulovať s ľuďmi, prečo môžu ohýbať učenie ako sa im zachce, a konieckoncov aj to, prečo je cirkev stále rozdelená na klér a laikov.

Odhliadnuc od RKC, kde táto otázka neprichádza do úvahy, sú špeciálnou kategóriou manželky pastorov. Ženy, ktoré stoja v pozadí. Ženy, ktoré vedia o mnohom, tvária sa však, ako by nevedeli o ničom. Na tomto mieste chcem vzdať úctu a česť všetkým tým manželkám pastorov, ktoré nespadajú do pomyselnej šablóny, ktorú tu vykresľujem.

Mnohokrát je však cirkvi vlastný zvláštny fenomém kresťanských manželiek, a prevažne manželiek pastorov.

Je absolútne neodškriepiteľné, že žena od vyhnania Evy z raja má v sebe skrytú túžbu po moci ovládať muža a využíva k tomu svoje ženské zbrane. Niekedy sa táto túžba zvrhne, obzlášť vtedy, keď žena veľmi miluje svojho muža, že cíti potrebu sa ho zastávať aj tam, kde by nemala. Snaží sa manipulovať situácie i ľudí, aby jej hrali do karát a prijali jej videnie vecí. Používa k tomu manipuláciu manžela, alebo útočne bráni jeho postavenie.

Toto je diablova pasca, na ktorú by si mali mnohé manželky pastorov dávať pozor. Ale nielen tie.

Toto isté sa vyskytuje aj v RKC, keď (prevažne ženy) cítia potrebu hájiť svojich farárov, či pápeža. Alebo dokonca pannu Máriu.

Nie je to iba záležitosť tela. Je za tým skrytý démon, ktorý sa volá duch Jezábel, pomenovaný podľa manipulatívnej manželky kráľa Achaba. Jezábel, ktorá zavádza matriarchát a degraduje tak postavenie mužov, Jezábel, ktorá poštvala ženy do emancipácie, boja proti mužom, namiesto toho, aby ženy našli správne miesto pri mužoch ako ich najdrahší poklad. Bolestnou skutočnosťou, že na Slovensku šarapatí duch Jezábel je preukázateľné v množstve mužov, ktorí radšej trávia zvyšok dňa po práci v krčmách a baroch, než pri svojej žene. Utekajú.

Nie je to ale iba vina žien. Ako mi povedal môj vzácny braček, bývalý pastor – Jezábel má priestor tam, kde je Achab. (Povedal mi to v situácii, kedy mi Boh ukázal, že do môjho manželstva zadrapol duch Jezábel svoje drápy, a mal pravdu - žil som vtedy ako Achab). Aj muži nesú svoj podiel viny, a tým, že utečú, zodpovednosti sa nezbavia.

Vráťme sa ale k napomínaniu.Dovoľte mi spomenúť príklad napomínania, ktorý sa naozaj udial:

Poznám kresťana, zo zboru, kde sa kládol veľký dôraz na podriaďovanie sa autoritám, ktorého prišla k nemu domov napomenúť manželka pastora. Ten kresťan si sadol na gauč spolu so svojou maželkou, očakávajúc napomenutie. Vtedy však pastorova manželka spravila niečo veľmi neobvyklé – vyhodila domácu z izby, že neprišla za ňou, ale iba za jej manželom. Ten – ako mi je známe – si napomenutie vypočul bez slova, úplne ochromený tým, čo sa udialo.

Viete, čo si o tomto myslím? Tá pastorova žena vôbec nešla príkladom poddávania sa autoritám, keď prišla napomenúť cudzieho muža do jeho bytu bez vlastného manžela, ktorý by mal prikryť svoju ženu svojou autoritou a bol svedkom toho, čo povedala. Možno o tom ten pastor ani dodnes nevie.

Tu však príbeh toho môjho známeho nekončí. Títo manželia chceli ísť za svojim pastorom, spýtať sa ako sa veci majú, čo naozaj robia alebo vidia zle. Odhliadnuc od toho, že pastor bol manžel dotyčnej osoby, chceli sa spýtať svojho pastiera aj na to, či spôsob napomínania bol v poriadku.

Manželka pastora však pochopila, čo chcú urobiť a postavila sa im do cesty so slovami: „Nedovolím vám, aby ste sa postavili medzi mňa a môjho muža. Nebudete nás rozdeľovať.“

A tam snaha toho manželského páru stroskotala. Odvtedy nemali možnosť pýtať sa.

Poznám ten manželský pár a som presvedčený, že naozaj nevideli možnosť, ako si veci vzájomne vyjasniť.

V iných zboroch je praxou nenapomínať ľudí, veď sa nestaráme DO ľudí, ale O ľudí, ale celé to má potom taký dopad, že sa kázne formujú aj ako napomínanie nekonkrétnych osôb. A každý je v strachu, či sa to netýka jeho.

Možno si poviete, že toto sa nestáva v každom zbore. Stáva, takmer v každom. Poznám X prípadov. A budem rád, ak do komentárov k tomuto článku napíšu takí, ktorí majú podobné skúsenosti.

Toto isté sa deje aj v RKC. Napomenúť autority je nemožné! Ak to urobíte medzi štyrmi očami, stratili ste priazeň svojho farára, a chráň vás Boh urobiť to verejne!

A veľmi ľahko sa môže stať aj to, že budete – hoci nemenovaní – predmetom nedeľných kázni o tom, ako sa nemá žiť.

Nuž, všetko to svedčí len o jednom – autority, ktoré nie sú schopné prijať napomenutie, nemajú na tom mieste, kde sú, čo robiť.

Kráľ Dávid sa nezdráhal prijať napomenutie od proroka Nátana a verejne sa pokoril vyznajúc svoj hriech. Kiež Boh dá cirkvi takých starších, ktorí sa vedia pokoriť.

Keď bude v cirkvi fungovať verejné napomínanie starších - autorít, prinesie to bázeň v tom, čo kážu a ako žijú aj ostatným, ktorí stoja v autorite. A zmení sa veľmi veľa.

Na záver by som rád povedal pár slov k mojej osobe a pohnútkam, prečo píšem veci, ktoré píšem. Koho to nezaujíma, nemusí túto pasáž už čítať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Takže. Tým, že som začal písať, som si narobil dosť nepriateľov. Mnohí si myslia, že sa vydávam za proroka, učiteľa, alebo že sa snažím nejak realizovať. Zdá sa to logické.

Iní sú pohoršení tým, ako slobodne súdim veci a ako ostro a nekompromisne zaujímam postoj k určitým veciam.

Týmto všetkým by som rád povedal len pár slov: Nie som dobrý kresťan a ja to viem. Mnohokrát som padol v živote, v skutkoch aj vo viere. Bol som v takých hlbinách hriechu, aké možno väčšina z vás, vďaka Bohu, nikdy nezakúsi. A vôbec na to nie som hrdý. Všetko, čo mám, je len milosť Pána Ježiša. Nesnažím sa vydávať sa superkresťana, dokonalého a bezchybného. Naopak. Ak pozorne čítate všetky moje články, vyznávam v nich aj svoje pády, hriechy a slabosti.

Častokrát som zlyhal ako manžel, ako otec, ako zamestnanec a hlavne – ako kresťan.

Ak ma chcete obviniť z nejakého hriechu, ktorý som spáchal, nič ľahšie na svete asi niet. Ktorýkoľvek hriech vás napadne, pravdepodobne bol v mojom živote. Aj v súčasnej dobe bojujem s niektorými.

Nepíšem moje články preto, aby som si pripadal lepší, ani preto, aby som sa tváril, že viem viac ako iní, alebo aby som sa realizoval. Mne stačí milosť môjho Pána.

Ale dal mi čosi viac. Dal mi bolesť za Jeho Nevestu.


Herézy a pravda | stály odkaz

Komentáre

 1. ad Podriaďovanie sa autoritám
  Dobre pises bracek moj, aj v cirkvi (ako vsade inde (v spolocnostiach)) plati ze treba drzat hubu a krok! :) A s bratom ktory zhresil je (nielen cirkevny zbor ale) cele stado jedna ruka. K tomu citat:

  ked mas team ludi..ktori maju spolupracovat navzajom.. a jeden do toho teamu nezapada.. resp ze s nim ostatni spolupracovat nevedia (mozno aj ked oni su kokoti a on nie) ..co s tym neKokotom?

  pozri repliku 19.24a na blogu - http://robentin.hlava.sk/article.php?article=902 -, Filozofia pre každého? [2a/11]
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 2. Nebudu soudit, ale Víra není o podřizování.
  Ten kdo káže potřebu podřizování jest nepříslušný.Cirkevní hodnostáři zaprodali Víru za osobní ůlitby. Učení Pána za světské statky. Musíte zaplatit všechny svátosti.Je to hnus. Pro člověka věřícího.Peníze se staly sznonymem Círve, která má býti prodchnuta skromností pokorou a odříkání. Vidíme pravý opak.Nabubřelí, namyšlení, cirkevní hodnostáři se nechávají oslavovat, líbat ruce. Zlaté prsteny Satana.
  Když neváháš porušovat desatero, nedoufej v odpuštění, to se sborem cirkevním nemá co dělat. Budeš veden za ruku. Na hranici.
  Vymést Ďáblava z jejich duše, navrátit je Bohu. Tak jak jim přináleží.
  Odluka církve od státu je nanejvýš potřebná.Církev a moc světská nikdy neměli býti nikdy propojeny. Podle Božího záměru.
  Cirkev katolická si založila dokonce vlastný stát.Je to důkaz megamolanství a Satonovo vlyvu.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 3. kvazi namietka
  nazdar Mito, v istom zmysle je ale cirkev a stat synonymom: my sme jeho obcanmi: nie poddanymi krala ci nastrojmi vodcu ako Hitler ci Stalin. Teda odluka cirkvi od statu (v danom ponimani) nie je tak celkom mozna lebo aj v takej spolocnosti akou je vyrobny ci obchodny podnik (kde nas povazuju len za akesi ludske zdroje tj muklov) plati nieco take ako firemna kultura pod povrchom ktorej funguje akasi (obycajne ferengovska a nie krestanska) moralka, (to viem uz zo skusenosti: - vid aj ten citat Team ludi vs neKokot). Takze tak, vzdy sa treba comusi alebo komusi podriadit. a kto sluzi Mamone ten nemoze sluzit Bohu.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 4. ad Jezábel
  Emancipovana zena, nevnimas ju ako nieco zle: podriadovat sa muzovi len preto ze je muz - chodte mi s tym niekde... suhlasis, nie?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 5. moj pohlad na vztah muza a zeny
  publikované: | autor: selah (e-mail, web, autorizovaný)
 6. ad Pastorova žena
  v RKC do toho muzom aspon nezasahuju :) - len taka zartovna poznamka - A na moju otazku sa myslim dalo odpovedat aj jednoznacnejsie: Ano (suhlasim) / Nie (nesuhlasim) s tvrdenim ze zena by sa mala podriadovat muzovi len preto ze je muz.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 7. nie je to take jednoduche
  zena by sa mala podriadovat muzovi ALE muz by mal milovat zenu.

  Muzi maju problem s tym, aby milovali svoje zeny tak hlboko, ako Kristus miluje cirkev (nie rkc), t.j. tak moc, ze za nu polozil zivot. Muzi nedokazu castokrat polozit svoj zivot ani len v pripade, ze by mali so svojimi zenami ist na nakupy.

  A zase zeny maju problem s podriadovanim sa. Ako muz vsak nevyzadujem od svojej zeny, aby sa mi podriadovala, nechavam jej slobodu, aby to vychadzalo z jej slobodneho rozhodnutia.
  Verim vsak, ze ked sa nepodriaduje, okrada sama seba o Bozie pozehnanie.
  Sposob, akym sa snazim o to, aby sa podriadovala, je nie v tom, ze by som jej otkal o hlavu, ze sa ma podriadovat, ale v tom, ze sa ju snazim milovat tak, ze kladiem svoj zivot za nu.

  Volakedy som neznasal chodit s nou na nakupy, ale ked som polozil svoj zivot a svoje srdce za nu v tomto a rozhodol som sa to urobit (natrvalo) pre nu, zamiloval som si to, pretoze pocas tych nakupov to teraz nie je o tych nakupovanych veciach, ale o jej srdci, ktore sa mi otvorilo ovela viac a ja tak mam moznost poznat ju ovela hlbsie.
  A milujem ju tak este viac...
  publikované: | autor: selah (e-mail, web, autorizovaný)
 8. hrdosť
  A takisto podriadovat sa sefovi len preto ze je sef: na jeho prikaz natierat aj travnik na zeleno - pekna ubohost: Ano / Nie - co odpovies?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 9. muz a zena
  muz a zena su jedno telo.
  V manzelskej zmluve si slubili stat pri sebe nie iba v dobrom, ale aj v zlom.

  sef a podriadeny nie.
  Pracovna zmluva s firmou obsahuje jasne prava a povinnosti zamestnanca a cokolvek je v rozpore s nou, alebo so zakonnikom prace, je kravina.

  Mam pocit, ze ma chces chytat za slovicka, len nechapem pretco.
  Takze ak mas chut filizofovat, mozes pokracovat dalej sam. Nemam chut zabijat cas kravinami. Myslim, ze je jasne, o com som pisal. Aspon teda kazdemu, kto rozmysla nad tym, co cita.
  Vyjadrujem sa, ako verim, dost jasne. Tak si to dotahovanie nechaj, prosim.

  Okrem ineho, mozno nebudes suhlasit, ale zazil som parkrat v zivote, aj poznam par takych ludi, co maju rovnake skusenosti ako ja, ze niekedy, ked sa clovek pokori a posluzi aj vtedy, ked by nemusel, ale urobi to z lasky, mocne to zasiahne toho, kto to chcel povodne zneuzit.

  Jeden priklad:
  isty krestan sa pocas zakladnej vojenskej sluzby pocas osobneho volna na izbe modlil klaciac pri tom. Do izby prisiel mazak a polozil mu kanadu na plece a mal z toho ohromnu srandu.
  Rano na druhy den si ten mazak vsimol svoje kanady, ktore boli umyte, vylestene, nablyskane. Ostatni mu povedali, ze to spravil krestan.
  Tak isiel za nim a spytal sa ho, preco to urobil. Ten mu odpovedal: ked si mi polozil nohu na plece, vsimol som si, ze ich mas spinave, tak som Ti chcel spravit radost.

  Rad sa pokorim, aj ked nemusim, aby som ukazal ludom, aka je laska mojho Pana. On sam sa pokoril najviac zo vsetkych, ked sa vzdal slavy neba a stal sa clovekom a to poslednym z poslednych a zomrel tou napotupnejsou smrtou za mna, ktory som ho nenavidel, aby zaplatil moj vlastny trest. Nemusel to robit.
  Preco by som sa ja nemal obcas trosicku pokorit pred ludmi? Prosiiiim ta, taka drobnost. Neubudne zo mna.

  To, co zdoraznujem, je ale skutocnost, ze krestan to ma robit Z VLASTNEHO ROZHODNUTIA, nie ze ma drzat hubu, ked ho chce niekto systematicky zotrocovat.
  Precitaj si clanok, ktory som o tom napisal: http://selah.blog.sk/detail-zivot-v-slobode--3.-cast--zmysel-slobody.html?a=76e96edee2e83b42795d4bf5fe80f3ee
  publikované: | autor: selah (e-mail, web, autorizovaný)
 10. ad Rozmyslat nad tym ...
  Aby si mi rozumel, je pekne ze pomahas zene s nakupmi (napr potravin) ale temou je tu podriadovanie sa autorite. Preto som tu svoju otazku preformuloval -: Robil by si nieco co povazujes za kardinalnu sprostost? Prikladom toho je napr natieranie travnika na zeleno. teda podla mna, niekto to mozno povazuje za nieco celkom normalne. ako napriklad je niekto toho nazoru ze ked Ti zamestnavatel prikaze robit stojku na hlave tak zevraj mas na vyber len z dvoch moznosti: nechat sa ponizovat alebo poslusne teda (od tych kokotov) odist prec lebo o to mu/ im vlastne ide. Tvoj nazor je aky, natieral by si ten travnik sefovi pre radost? :)
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 11. :)
  zavisi to situaciu od situacie, a mozno ta prekvapim, ale v urcitych situaciach som uz spravil par veci, ktore by sa dali charakterizovat ako natieranie travnika na zeleno a rad.
  Nespravil som to totiz kvoli tomu travniku, ale kvoli cloveku.

  A inokedy som to zasa odmietol.

  Hlavnym rozhodujucim faktorom nie je to, ci je to hlupost alebo nie, ale ci to nie je proti mojmu svedomiu, ci ma to nevedie do hriechu - neposlusnosti voci Bohu.

  Ak nie, prichadza na rad druhy faktor, ktorym je ako danu situaciu vidi Boh - a na to uz clovek potrebuje mat obecenstvo so Svatym Duchom, aby videl zmysel v tom, ze sa ponizi.
  Pretoze nejde o tu situaciu, ale o tom, ake ovocie v srdciach ludi prinesie.

  Takze niekedy som povedal ano a inokedy nie.

  Ale zopakujem sa - o tomto som v clanku nepisal, clanok ma inu nosnu temu.
  publikované: | autor: selah (e-mail, web, autorizovaný)
 12. Ja stále astále zopakujem. Dodržujte Desatero!!!!!!!!!
  Nemusíte se tu vykecávat, na hranici s vámi.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 13. Napomenutie
  to aj Jana Husa by si tam poslal? Ten sa postavil proti (autorite proti) natieraniu travnika na zeleno vo forme predavania odpustkov. Selah zda sa nepochopil pointu mojej otazky a preto sa s nim budem chvilu este vykecavat, :) Mitko, ved sa upokoj a nebud taky revolucionar co by vsetkych vyzabijal len preto lebo sa nespravaju podla Desatora. Ako sa v Mt 13,30 pise:

  Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.

  Selah, kazdy vie ze travnik sa nenatiera ale polieva. A zeleny je sam od seba vdaka prirodnemu farbivu ktore v sebe ma. Takze este raz: Na prikaz sefa/ autority, natieral by si alebo nie? - vies, za nenatieranie Ta mozu z roboty vyhodit. - neprotivis sa tak Bohu ked posluchas nie Jeho lez privilegovaneho trpajzlika?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 14. Mito
  Jn 5.23 aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal.

  1Jn 2.22-23 Kto je klamárom, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca a Syna. Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

  1Jn 5.20 Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.

  Iz 52.13-15 Ajhľa, môj služobník bude úspešný, bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný.
  Ako mnohí užasli nad ním - lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná -
  tak uvedie do údivu nad sebou mnohé národy, králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli.
  Iz 53.1Kto uveril našej zvesti
  a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?
  2Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili.
  3Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.
  4Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.
  5Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.
  6My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.
  7Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.
  8Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.
  9Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo ľsti v jeho ústach.
  10Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin.
  11Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.
  12Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.
  publikované: | autor: selah (e-mail, web, autorizovaný)
 15. robertin
  pochopil som, chces filozovat. posluz si. ale sam...

  s Mitom sa uz tiez nebavim inak ako Bozim Slovom, ak sa chces dotahovat, mozem aj s Tebou.
  publikované: | autor: selah (e-mail, web, autorizovaný)
 16. Je to choré, nehnevajte sa.
  V bili se jasně píše, kdo je Stvořitel.Skrze syna uctívat skutečného boha.Ale si uctívejte koho chcete, třeba Manitůa.
  Choré je všechno s Ježíšem. Víte kolik lidí obětovalo život pro druhé bytosti?Bůh dopustil jeho bolestné smrti. Tak jako neváhal lidstvo utopit.
  On ví proč. Nikdo z nás to neví, nedokáže pochopit, ale asi se to opravdu stalo.Žádat lidské oběti,mi připomíná Aztéky.
  Ale furtom věřím, že Bůh nakonec zvítězí.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 17. Chlap z kríža
  Selah, nepochopil si, normalne ludsky sa chcem s Tebou dotahovat ibaze Ty sa tej mojej (travnikovej) otazke bud vyhybas alebo ju skratka nechapes, co ma "trosku" udivuje a tak Ti ju skusim vysvetlit este raz:

  Dajme tomu ze (este kedysi za (nie az tak) starych a (nie az tak) dobrych cias) vykonavas zakladnu vojensku sluzbu a na vas utvar ma prist sovietska delegacia. Travnik na nadvori kasarne je suchy ale papalasi POTREBUJU a CHCU aby sa zelenal... Najde sa tam clovek kvoli ktoremu by si ho natieral? - teda okrem Teba sameho :) lebo sudruhovia byvaju velmi kruti a nemilosrdni...

  Co myslis, Jezis by natieral? Alebo spravil by zazrak a travnik by sa sam od seba rozzelenal? Nesnazil by sa ich skor presvedcit ze natieranie travnika na zeleno je pekna kravina?

  Dajme tomu ze si tam vysoko postaveny dostojnik, postavil by si sa na jeho stranu alebo by si ho nechal v srackach do ktorych ste ho (vy ako celok) dostali a nechal ho za neposlusnost šupnut do basy az by sčernal?

  Nie je toto skor prakticka ako filozoficka otazka?

  Mito, nezda sa Ti ze Jezis (z kasarne) by sa tu neobetoval ani tak za druhych ako za seba? - lebo jeho bohom nie je privilegovany trpajzlik lez Ja! - tym Ja (s velkym J) tu vsak nemyslim seba (ako cloveka z maesa a kosti) ale Toho ktoreho som napodobeninou a ktory robi zo mna ludsku bytost, ozajstneho cloveka. Vies si to predstavit? Takuto konfiguraciu v sebe - sme vo vojne s napodobeninami cloveka.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 18. Robentine, stále mi uniká, ve věci mučedníckej smrti otázka PROČ?
  Proč to bylo nutné.Všemohoucí nedokázal zničit Ježíšovi soudce, když zničil celé lidstvo? Něco tu je špatně.
  Někto tu pěkně kecá a valí lidem do hlavy kraviny. A prože to dělá už po tisíce let, tak s tím nemůže přestat.
  Jsem přesvědčen, če lásku boží a milosrdenství, odpuštění a úctu ke všemu živému nosíme v srdci. Je tam zabudovaná. Programově.
  A ti, kteří žehnají hlavním, nech jsou zatraceni.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 19. Disident
  Nutne (by) to nebolo. Len keby (ludia - ako moj kamos z diskusie okolo pripadov v Lcmg vravi -, to jest) napodobeniny cloveka neboli kokoti. Ale pretoze aj Boh nosi v srdci odpuštění, než aby nas razom znicil, dal sa pribit na kriz. Aby ten kto vo Mna veri mohol zit.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 20. dovetok
  Lebo ten kto nevie ze Ja som je duchom (zatial) mrtvy. Je to zivocisny clovek ktory zalezitosti Ducha nevie a nemoze pochopit lebo ich treba posudzovat duchovne.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 21. ze jaky New Age? :DDDDD
  Mk 13:6 Mnohí prídu .... a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých.
  publikované: | autor: selah (e-mail, web, autorizovaný)
 22. najlepsou obranou je utok
  Selah, Ty zda sa tiez nechapes, povedz, ako by si sa zachoval v tej kasarni ako vysoko postaveny dostojnik? Ake ovocie v srdciach ludi by si svojou ci uz cinnostou alebo necinnostou priniesol? Poznas odpoved?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 23. Armagedon se blíží.
  Ano přijdou Jidáši, budou však odhaleni a eliminováni všemi dostupnými prostředky. Je to o vůli boží, je to obrana Boha Stvořitele.
  Ježíš je každý z nás. Když nekecáte. Kdo z vás se prohlásí za Boha?
  Takhle je to snažší.
  Neuvěřím vám. Proto se snažím zachovat svou bojeschopnost.Co se jen dá.
  Je to povinnost bojovníka. Viděli jste tlustýho, línýho průskumáka, nebo aktivního příslušníka speciálních jednotek? Asi né.
  Viděli jste tlustýho faráře? Asi jo. Viděli jste bojeschopnýho papeže? Asi né. Protože se jaksi předpokládá, že za sebe pošle do boje někoho jinýho.
  Vždycky mě učili, neber svoje lidi do akce, kterou sám nejsi schopnej ustát. A chraň si prdel. Proto jeden vždycky jeden hlídá zadky vostatních. Může umřít, ale vostatní maj možnost toho hajzla dát dolu.
  A raněný kamarády nenecháš napospas těm hajzlům. Mrtvý pochováš a když to přežiješ, tak půjdeš za jeho rodinou, pokud jí měl. Nejlepčí je nemít rodinu.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 24. proti "bozim" bojovnikom
  Mitko, a co keby si sa namiesto tohto Tvojho vyznania radsej pokusil odpovedat na tu moju otazku: ako vysoko postaveny dostojnik, ako by si sa zachoval?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 25. Normálně, jako normální člověk.
  V tuto roční dobu nebývá tráva zelená. Přijeďte v sezóně. Moje lidi nejsou hovada.
  Takovejch kreténů, generálskejch, jsem zažil, jeden dokonce chytil do rukou vodiče a že prej pane generále není to proudem.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 26. Normálně, jako normální člověk.
  V tuto roční dobu nebývá tráva zelená. Přijeďte v sezóně. Moje lidi nejsou hovada.
  Takovejch kreténů, generálskejch, jsem zažil, jeden dokonce chytil do rukou vodiče a že prej pane generále není to proudem.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 27. povaha situacie
  A-ha, takze by si sa snazil vykrutit :) lenze ono v tuto rocnu dobu u nas trava zelena byva! Co potom, ako by si potom pred tym generalom ospravedlnil svojich ludi? - Lenze takto otazka nestoji a domnievam sa ze to Ty velmi dobre vies. Vies ze otazkou tu nie je preco nie je trava zelena. Problemom je tu (pre tych kretenov) clovek ktory odmieta taku sprostost robit.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 28. Robertine, zapomněl jsi asi jedno slovíč, že tráva není..dostatečně zelená.
  To jsem nikdy nedělal.Tak mě popravte před nastoupeným plukem, že soudruhu generálovi se zdá naše tráva zanedbaná.
  Mimochodem si dovolím podotknout, že koukáte na překážkovou dráhu, pane mistře.A zde se to dost nesnadno udržuje v potřebném odstínu. Ale Jézeďáci místní mají fajnově zenou trávu.Že bych vás tam hodil místo voběda. Spočinout.Už jste někdy skákal. Né? Já vás to naučím.
  Nemusíte dělat vůbec nic, uděláme to s nuceným votvíráním, vykopnu vás jako prvního, a vohlídám, aby vás záchranka včas našla. Ničeho se nechytejte a se kochejte. Příkladně zelená, jako z albumu.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 29. Šlak ma ide trafit
  Je to az take nepochopitelne na co narazam? V komentari (20.08.2010 13:40) POVAHA SITUACIE to pisem/ definujem jasne:

  Problemom je tu (pre tych kretenov) clovek ktory odmieta taku sprostost (akou je napr natieranie travnika na zeleno) robit.

  Ako je vobec mozne ze sa nikto nepostavi na jeho stranu? Nuz mozno preto lebo natahovat sa s kretenmi je asi zbytocne kedze su v presile. aj v Lcmg boli...

  Mitko, nehnevaj sa ale mne sa zda ze sa vykrucas. Lebo sa domnievam ze si v stave reagovat v zmysle toho ako to tu predkladam:

  Travnik na nadvori kasarne je suchy ale papalasi POTREBUJU a CHCU aby sa (na pocest zajtrajsej navstevy sovietskej delegacie) zelenal. Ze sa travnik nenatiera ale vodou polieva, to z nich nikoho nezaujima. Lebo ten travnik je velmi zdevastovany a k zelenaniu sa mu moze "pomoct" uz len farba.

  Teda odpovedz mi konecne: zastal by si sa toho cloveka? Alebo by si mu (spolu s ostatnymi) zacal nadavat ze Ty debil jeden, nevies ze Ta mozu strcit do basy (za neposlusnost) az sčernaš?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 30. V mý base se zelenalo:-)))
  Měl jsem malou, spíš takovou basičku. Obsluhy odpalovacích zařízení jezdili z Prahy taxíkama, aby stíhali. O důstojnících nemluvě.Měli jsme takovou dohodu, že když prokáží, že udělaj co bylo v jejich silách v závislosti na možnostech, tak je nezavřu. Ale zase na druhou stranu, když už tak už.Z Chebu, Mariánek,Kynšperku, vo Podbořanech ani nechci, mi kolegové volali, že máme tu dva na převýchovu, máš místo?
  Mám co bych neměl. Mukl nutně nepotřebuje celu, Stačí, když si vyhlouběj zákop. Furt se to tak dělalo. Měli jsme i různé hry. Aby to lépe utíkalo. Mezi oblíbené patřilo hledání vodovodní poruchy. To to uteklo jako voda.
  Jedna sondážní jáma tajdle,druhá támdle, třetí je nutná, musíme to do večera najít, jinak jste bez vody a ta je základ života.Vono tři kubíky na chlapa ve středně kopné zemině zase není až málo, jak se může ženskejm zdát.
  Práce totiž posiluje intelekt, to dokázal Darvin, a šlechtí. Si vem, kdyby si jí neměl.
  Nadsluhovači vodcházeli za mé přítomnosti na minutu přesně. Třeba vo půl druhý po půlnoci. Do Varů nějakejch vosumnáct kiláků, sněhu po kolena, vodrnuvalo jenom na hlavní. Nechtělo se jim. Někteří žebronili, že jestli by se nedalo nějak jako přespat, až něco pojede. No nedalo soudruzi, měl jsem vás rád, ale vod týdle chvíle jste vobyčejní civilisti a tu v režimovom zařízení ČSLA nemaj co pohledávat. Snad nechcete aby mne zavřeli? Kdo by tady velel?
  A odpovídám na otázku. Před blbem se zastanu každýho
  Kdyby jsi viděl mou nástěnku socialistické soutěže, tak by jsi prozřel.
  Sice mi to soudruzi z Prahy vytkli, že dehonustuji socialistické soutěžení a musel jsem to dát dolu, ale když vodjeli, tak to vojáci zase pověsili spátky, protože se jim to líbilo a byli na to uvyknutý.
  Při vyhlašování výsledků panovala, přátelská, přímo soudružská atmosféra a všichni se na pátek těšili. A smálo se tleskalo. Kdyby nemuseli stát v pozoru, tak by snad byly i mexický vlny. Mnó. Tak to bylo a už nebude.
  Stačí mých pár střípků z vojenského života, aby jsi pochopil, na které straně barikády mezi racionálnem a blbostí jsem stál?
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 31. Z druhej strany barikády
  okej Mitko, inymi slovami (a o dost strucnejsie) mi vlastne chces povedat ze Ty by si tomu Jezisovi Kasarenskemu nenadaval ze je debil ked "nevie" - pozn: v uvodzovkach preto lebo on velmi dobre vie -, ze ho mozu strcit do basy (za neposlusnost) az by sčernal. Alebo mylim sa? - "Před blbem se zastanu každýho" - dobre, okej. Ale niekto by mohol namietat ze vsak uvazuj racionalne: ozves sa a zavru Ta, a preco, kvoli blbcom? - poradia Ti pomysliet si svoje a ten travnik radsej natierat, s blbcami sa skratka neda. - Zamysli sa prosim Ta nad tym a povedz ako by si sa asi zachoval ked vies ze vysoko pravdepodobne by Ta šupli do tej basy k nemu aby tam mal teda aj svojho kamarata. - A mozes to pojat aj trosku zo sirsia :) len sa prosim Ta moc nevykecavaj lebo z toho uvodneho predslovu som nic nemal (iba ak tak vrasky na čele). ps: fajn ze sa so mnou aspon takto zhovaras, Selah sa radsej asi zduchne nez aby odpovedal na moj NAJLEPSOU OBRANOU JE UTOK komentar (20.08.2010 13:09).
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 32. Robentine, z boja uteká iba zbabelec.
  I ranění sa můžou bránit.Jozef Gabčík s jejo skupinou jsou toho důkazem.Do posledního náboje.A ještě máž nůž.
  Mně v tom kostele křtili, tak vo tom něco vím. Vždycky se najde hazl, co za prachy zradí. Jidášem počnout.
  Když se jde do akce, daj Tě do izolace, ale nikomu, koho Ti šoupnou do týmu nezabráníš, aby se nezachoval jako hajzl.
  Brání se ten slabší.
  Lepší je to vyplundrovat jako Kosovo.
  Asi nie. Více bych mu pomohl, kdyby mne k němu nezavřeli.Blbbost nebude věčná. Věřím tomu.Ale ano, postavím se kdykoli lidské hlouposti. Ale chci i pomáhat. Není to jednoduchý.
  To je jako situace, že jste na Sahaře a máte poslední litr vody.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 33. Toto nema byt provokacia
  Mitko, mozno sa mylim ale z toho

  Více bych mu pomohl kdyby mne k němu nezavřeli. Blbost nebude věčná. Věřím tomu. Ale ano, postavím se kdykoli lidské hlouposti. Ale chci i pomáhat. Není to jednoduchý.

  mi dajako vyznieva ze v konecnom dosledku by si (spolu s ostatnymi) ten travnik natieral.

  Nezazlievam Ti to vsak.

  a Selah mi neodpovedal mozno pre toto: nie je dostatocne uprimny aby to priznal: ake ovocie v srdciach ludi by priniesol keby sa toho Jezisa Kasarenskeho teda nezastal...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 34. Trávník bych nenatíral, to piš, ani mojim tehdejším podřízeným bych to ani nedovolil.
  Ani kdyby mně zastřelili. Když chcete něco zelenýho, támhle je kukuřičný lán. Nemusíš věřit, ano, natírali se na Velitelskom stanovišti šutry lemující cestičky na bílo. Podotknul jsem na poradě, že kterej kretén to nařídil.Sabotér a aktivista kapitalistickej. Už se nenatíralo, ani nástěnky nebyly umisťovány na volném prostranství.
  Nemohu za to jsem jinej. Ale vážím si toho, že mi přišli zaspívat pod vokno, když jsem vodcházel. A vo tom je život i smrt.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 35. A zrušily se důstojnický latríny. Každej sajpr ví,
  že když oficír, tak na důstojnickým hazlu. To mi uniklo, tak promiň.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 36. Moj kolega a priatel gentleman...
  Tam u armady ste museli byt celkom fasa kolektiv :) ked si si mohol na porade dovolit - zrejme na plnu hubu -, povedat take slovo že kretén .. a oni to prijali. Pre mojich kolegov napr v Lcmg by take cosi bolo asi (vid replika (Ctrl-F) 7a (alebo Ctrl-F pejorativ) na blogu - http://robentin.hlava.sk/article.php?article=862 -, ZI A NECHAJ ZIT) pohorsujuce... ps: tie 3 bodky znamenaju ze este by som mohol co-to k tomu dodat ale domnievam sa ze to nebude potrebne ked si ten blog prejdes lebo sam zistis co asi. pps: viem, uz si ma upozornoval ze nez by si tu repliku vyhladal, citat to sa radsej vyseries ale mozno raz aj motyka vystreli :) tak sa na mna za ten odkaz nehnevaj, dik :)
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 37. ad Kterej kretén to nařídil
  Človek zmenil význam slova. (...) Nechcem nikoho pohoršiť; pohoršil ich svojím vystupovaním; je to pohoršujúci človek – môžete to slovo použiť akokoľvek, ľudia súčasnej doby si to vyložia ako _pobúriť. Ale to je nesprávny výklad toho slova. Slovo pohoršiť znamená pokaziť. Všímnite si že o Ježišovi nikdy nie je napísané že by niekoho pohoršil ale Xkrát že sa pohoršili na Ňom. Je to nesmierne dôležité pre pochopenie významu toho slova. Určuje to skutočnosť kto je za to pohoršenie zodpovedný. :Selah

  A pripad slova kreten pozri vo vsuvke bodu 42 na blogu Filozofia pre každého? - http://robentin.hlava.sk/article.php?article=897 -, opus [5b/11] s podtitulom:

  To sotva. Ignorovať však podstatu mojho výtržníctva je hriechom: stávate sa tak pokryteckejšími než ste.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 38. Je divný, že si tu povídáme jenom my dva, Robentine.
  Ostatní to nezajímá, nebo se jim nechce. Na Sme se na mne vrhlo aspoň deset Jehovistů, dvacet katolíků dva faráři RKC. Tady nic. Pohoda.
  Jsem zde jako v názorovém ráji. Na pravdivom bogu mne zakázali po dvou tejdnech, když jsem se obtřel o světoznámou úspěšnou spisovatelku a jednu volavku, co na netu loví lidi.Pro její kriminálnickou bandu bytový mafie.
  Asi proto tu jsem. Možná také za chvíli nebudu. Budu jinde.
  Kde se ctí opravdová pluralita názorů, nikdo se nepohoršuje za hanlivý výraz.
  Víš kolikrát jsem sám sebe nazval debilem, kreténem, krávou blbým, bláznem? Nevíš. Mockrát.
  Jsem už takovej, když s něčím nesouhlasím, ozvu se. Tak aby to dotyční slyšeli. Někdy nevybíravě, no pro dobro věci. Když jsem soudruha generála nazval kreténem,když se chtěl ochotně prezentovat před soudruhem ministrem, nevyhodili mne.Nesvlíkli z uniformy.Protože se skutečně choval jako kretén.
  Mám i diplomatické školení. Ale s blbcem diplomaticky nedosáhneš pražádného výsledku.Když někdo chytá do rukou vodiče ve kterejch mělo bejt třiataosumdesát voltů,tak přemotivovanej blb,když chce někdo nahradit jedno z nejlepších bojových vozidel na světě, nahradit americkou kraksnou se 14 mm "kanonem" je to neschopný hovado,když ti někdo nařídí natírat trávu, je to kretén. Neschopnej se jinak prosadit. Nikdy jsem nesnášel tyhle neschopácký vlezdoprdelky.
  Nemůžu za to. Jinej už nebudu.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 39. ad Kde se ctí opravdová pluralita názorů
  Ani oni ini uz nebudu: Pohorsovat sa za hanlivy vyraz moze len slusny clovek ktory sa vsak zialbohu chce (pre danu chvilu) zdat slusnejsim/ sposobnejsim nez je aby s tebou nemusel suhlasit ak to nie je tak celkom v sulade s firemnou kulturou pod ktorou vsak - ako som uz spominal v komentari (19.08.2010 10:37) KVAZI NAMIETKA -, funguje nie krestanska lez akasi ferengovska moralka. ako Petko vravi:

  ' hlasas verejne to co nechcu aby bolo
  ' hlasno pocut.. vedenie vie ze OTVORENOST je odrb..
  ' ludia to vedia tiez..akceptovali to..
  '
  ' cital som v jednej anglickej knihe.. o tom ako treba
  ' identifikovat a eliminovat takych ako si ty
  '
  ' oni to citali pravdepodobne tiez
  ' a ludia na to kaslu..
  ' radi su ovce..
  ' asi
  '
  ' The 33 Strategies of War
  ' by Robert Greene
  '
  ' fajna kniha

  vid replika 40.10a na tom blogu kde sa nachadza to etymologicke okienko k slovu KRETÉN.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 40. Mně nemusí nikdo eliminovat.
  Dovedu bejt empatickej a slušnej na diplomatické úrovni. Ale když je někdo blbej, tak blbej, s ním jinak nedá. Když někdo hlásá kreténismy, tak je kretén, když někdo říká voloviny, tak je vůl. Toť vše.
  A co se firemní kultůry tejče. Měli jsme v jednom bankovom domě kultůru.Muži oblek, kravatu a pouze doplňky, včetně přenosné batožiny z kvalitní kůže. Hodinky jsme dostávali jako benefit.Ženy v neprůhledné blůzce, sukně midi, nejlépe však kalhotový kostým, vzvarovat se příliš zlatým šperkům, makeap minimální. Vony to ani nepotřebovaly, de facto. Teda ten mejkap.Nelepší ale byla část o spodním prádle.Zásadně jej používat, jinak hrozil provinilkyni postih.
  Mne to okamžitě zaujalo, a protože jsem byl oblíbenec pana řiditele, hned jsem naběhl hujerovsky, že teda je to ohromná zodpovědnost, aby to bylo objektivní, měli by jsme tuto oblast zahrnout do plánu pravidel pravidelné, nebál bych se zahrnout i pod pojmem každodenní,kontrolní činnosti. A měli by sme na to udělat komisi. Von by byl předseda a já prostý, objektivní člen. Von byl totiž na ženský.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 41. Sme to my ktori budeme bití
  Ako vravis, aby to bylo objektivní, malo by sa to kontrolovat. Aj dobrovolnici pre tuto ohromne zodpovednu cinnost by sa zrejme hned nasli. Z radov uchylakov co by sa velmi radi divali zenam pod sukne. Len keby (tie suky) nemali nakazane nosit nejlépe však kalhotový (slovensky: nohavicový) kostým. Ale za nenormalneho budem povazovany ja ktory sa odmietam takym perverznostiam podriadit. A potom mi generalny riaditel povie ze som s firmou nekompatibilny a ked neodidem sam, budu sa ma snazit stoj co stoj vyhodit. Vsak když je někdo blbej tak [je] blbej, s ním [se] jinak nedá. vsakze.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 42. A bol by jsi se stožnit s názorem, že perverzák je ten,
  kdo takovoudle věc napíše do firemního kodexu? A to nebyli Slováci.
  Voni jsou ve vyspělém kapitalismu asi všichni dost blbí. Vidím to na Američanech.Vedoucí ředitel belgického bankovního domu napíše a podpíše, že společnost trvá na tom, aby kolegyně nosili do práce nohavičky je co? Neser mně!Prablb nejtěžšího kalibru. Ještě větčí než absolvent americké university, kterej netuší kde končí Jůrop.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 43. Diskusia
  Nie som na to expert ale pocul som ze z hygienickych dovodov ich treba nosit. Zevraj ako prva to nariadila Maria Terezia. Mozno na tom nie je zbla pravdy ale jeden kamos to spominal. - Ked chce (dajaka institucia ci) kral cosi vyzadovat od svojich poddanych, musi sa to podla spravnosti najprv rozhlasit. Perverzakom by bol (podla mojej mienky) ale riaditel ktory by takto kazde rano kontroloval svoje podriadene osobne! Ze sa to dostane do kodexu - to s tym nosenim spodnej bielizne -, na tom nevidim nic zvratene. Len tolko ze to daco napoveda o navykoch zamestnankyn firmy. Dokazal by si sa pre zmenu stotoznit Ty s takymto pohladom na vec?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 44. Ne, nařizovat něco takového je zvrácený.
  Nekontrolovat důsledně nařízení odporuje teorii řízení. Vám to asi nic neříká.Jako naším papalášům. Protože nic se kontrolovat nemusí.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 45. Druhe napomenutie
  ale Mito, aj mama dajakeho fagana alebo manzelka humusackeho chlapa je podla Teba zvratena ked mu nařizuje vymienat si spinave spodky? - A nenapisal som ze kontrolovat nie je treba. Napisal som ze uchylny riaditel by nosenie spodnych nohaviciek kontroloval osobne! - Utocis na mna, a preco? Lebo zrejme necitas dobre.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 46. Na nikoho neútočm.
  Nemá to cenu.
  Ahoj, ať se vám tu daří.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 47. Pokus o zblizenie
  Mne sa vsak zdalo ze utocis a to pre nic za nic. Lebo o tej kontrole som napisal len tolko ze len uchylny vedoucí ředitel - predpoklada sa velkeho podniku kde na to maju ludi -, by ju robil osobne!

  A teraz pre zmenu sa uz dekujes prec. A preco? - Mito, co keby si to svoje "nemá to cenu" trochu rozvinul -:

  Paralela medzi manzelkou humusackeho chlapa a tym riaditelom (ktory napíše a podpíše že společnost trvá na tom aby kolegyně nosili do práce nohavičky) je v tom ze obaja si takto pocinaju zrejme kvoli hygiene.

  Co je na tom zvratene?

  Zvratene je myslim to ked sa od ludi vyzaduje natieranie travnika na zeleno! Prikladom tu moze posluzit napr pripad v Lcmg kde nam nakazali stikat si kartickou cez otvorene dvere lebo smernica!
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 48. Volanie do prázdna
  Vedlajsim efektorm takeho kodexu (ohladom firemnej kultury aka platila napr v tom jednom bankovom domě) ale je ze aj kurvy špinave sa mozu takto potom druhym javit ako velmi kultivovane a čiste. Kurvami vsak napriek tomu zostavaju. Lebo keby sa podriadovali tomu povestnemu Desatoru, cela ich organizacia by asi (padla na kolena tj) klekla! Takto by (podla nich) nemohla spravne fungovat. A preto aj pachaju nieco ako logica-Memorandum... - Mito, vies o com konkretnom tu hovorim?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014